Der er veje

til mere sundhed

Ellers bygger vi dem

MedData's aktiviteter foregår i krydsfeltet mellem det offentlige, den private sektor og akademiske institutioner, hvor behov-drevet sundhedsinnovation har potentiale til at forbedre livskvaliteten for mange, på tværs af grænser og barrierer, samtidig med at begrænse omkostninger, alt sammen mens det understøttes af en forpligtelse til bæredygtighed. 

Innovation without change is just research

MedData er etableret for over 20 år siden og bygger på erfaringer med hele innovationsprocessen fra opdagelse af behov til udvikling af en bæredytig forretningsmodel, der kommer i drift. Området har jeg arbejdet med i relation til uddannelse, metodeudvikling, projektgennemførelse, skabelse af virksomhed og rådgivning af interessenter dækkende start-ups, hospitalsafdelinger, regioner, universiteter, big pharma, styrelser og ministerier.

Man identificerer.

Innovation skal bygge på behov og behov-drevet udvikling kræver  en grundig behovsvurdering, der involverer både kvantitative data (tal, statistikker) og kvalitative data (fortællinger, indsigter). Viden om hvordan man indsamler og kombinere disse typer af data giver en omfattende forståelse af "sundheds-behovene" og udfordringerne. Behov vil have gavn af ekstern, og gerne international, validering før man starter udvikikling af en løsning. Viden der opnåes gennem denne valideringe øger mulighederne for international skalering og foretningsskabelse. 

Man innoverer.

Agil udvikling og først og fremmest pretotyping til løbende validering af hypoteser kombineret med erfaringer fra praktisk anvendelse af DesignThinking og forretningskabelse giver gode mulighederne for at udvikle nye løsninger, produkter eller tjenester som svar på identificerede behov og udfordringer inden for sundhedsindustrien. Denne tilgang kalder på interdesiplinaritet og har vist sig at øge sandsynligheden for, at innovationer får en meningsfuld indvirkning på patientresultater, drift og generel "sundheds effektivitet". 

Man Implementerer.

En struktureret tilgang til implementering fremmer overholdelsen af standarder, retningslinjer og reguleringer inden for sundhedssektoren. Dette fører til en højere kvalitet og reducerer risikoen for fejl.

Når en ny løsning eller praksis skal udvides til flere afdelinger eller faciliteter, er en struktureret tilgang afgørende for at sikre ensartet implementering på tværs af forskellige enheder. En struktureret tilgang vil også letter skalering uden for Danmarks grænser. Struktur giver mulighed for nøje overvågning af implementeringsprocessen. Dette gør det lettere at identificere eventuelle udfordringer eller behov for justeringer og rettidigt træffe beslutninger for at løse dem. Det øger også mulighederne for evaluering og dermed vurdering af om forventet værdi står mål med udgifter. Samlet set giver denne tilgang til implementering en mere organiseret, effektiv og pålidelig måde at introducere forandringer i sundhedssektoren, hvilket til sidst resulterer i forbedret patientpleje og resultater.

Martin VesterbyDoctor, Ph.d., Innovator, Entrepreneur, Educator, Speaker, Impact Junkie & Part-time distiller


Som medicinstuderende solgte jeg mit første it-koncept til sundhedssektoren. Siden da har jeg været drevet af potentialet i at anvende en tværfaglig tilgang til at integrere teknologi for at forbedre livskvaliteten inden for sundhedsområdet, samtidig med at omkostningerne reduceres. Jeg trives ved at bidrage til at igangsætte forandringer i store organisationer.

Min baggrund omfatter områder som klinisk forskning, sundhedsrelateret forretningsudvikling, innovation og iværksætteri. Jeg tager udgangspunkt i et globalt perspektiv, når jeg arbejder med behovsanalyse, innovation, implementering og skalerbarhed.

Jeg er stolt af at have bidraget til resultater, som er opnået gennem kreativitet og en passion for at drive innovation og opbygge tillid. Ud over sundhedssektoren har jeg også taget del i projekter i andre områder, herunder Stauning Whisky, som har tiltrukket betydelig opmærksomhed. Derudover deltager jeg aktivt i paneler ved Innovationsfonden og er medlem af bestyrelser og advisory boards, hvilket giver mig værdifuld indsigt i en bred vifte af domæner.

 

Domæner

Personlig Data

Alt data er sundhedsdata. Om det kommer fra et smart-ur, watt-cykel, mobileheder, drone, Aula eller indkøbsseddel og robotstøvsugeren. Hver enkelt person generer data, der gemmes og anvendes. Men anvendes de nok eller til det rigtige? Jeg forsøger at anvende data i min dagligdag. Jeg sætter en ære i at prøve, teste og bruge ny teknologi der "laver" og udnytter data. Jeg bruge erfaringer til at indgå i samarbejder for at komme op med nye muligheder for at bruge personlige data til forebygelse, prediktion af sygdom, monitorering, rehabilitering, dokumentation eller bare fordi vi kan. For ud af "vi kan" opstår nye muligheder. Men der er også begræsninger. "Data beats opinions. Putting opinions into an Excel sheet does not turn them into data".

Mere sundhed MedData - Skal vi tage en snak?
Agilitet i Organisationer


Agil udvikling er ikke svaret på alle udfordringer, men store organisationer bør overveje at omfavne agile metoder af flere grunde, især for at imødekomme behovene for tilpasning og overgang i en hastigt foranderlig verden. Dette er afgørende for at undgå at ende som forældet. Arbejdet med agilitet handler ikke kun om at opnå fleksibilitet, som navnet antyder. Det handler også om at vedtage en brugercentreret tilgang, reducere risici, engagere teams, fremme bedre samarbejde, forbedre styring og gennemsigtighed, opnå skalerbarhed og levere hurtigere. Alt dette skal knyttes til en bæredygtig forretningsmodel, der understøtter organisationens mål.

De afledte konsekvenser for medarbejderne er betydelige. Det hjælper med at opbygge et mere entreprenørielt mindset og udvikler T-profil kompetencer. Alt dette bidrager til at styrke mulighederne for robusthed, et growth mindset og åbenhed for forandring

Mere agil MedData - Skal vi tage en snak?

Behovs-drevet Innovation

Kernen i MedData er behovsdrevet innovation. Her mødes kvalitative og kvantitative metoder for at identificere, dokumentere og validere "behovet" inden opstart af en innovationsproces. Det er her, man vurderer mulighederne for at påvirke kvaliteten, udgifterne, adgangen og bæredygtigheden, før man "skaber" noget nyt til sundhedssektoren. Under udviklingen tager vi udgangspunkt i et agilt mindset, der støttes af iterative og inkrementelle udviklingsmetoder. Vi trækker inspiration fra Pretotyping, Design Thinking og BioDesign og dokumenterer og monitorerer vores arbejde ved hjælp af Mixed Methods Research.

Arbejdet med strategier for implementering og opskalering begynder fra dag ét i innovationsprocessen, og målet er altid at ende med at skabe positive forandringer i sektoren. Dette arbejde understøttes af metoder, der baserer sig på "consolidated framework for implementation research."

"Innovation without change is just research."

Mere innovation MedData - Skal vi tage en snak?

Sundhed i Verden


Sundhedsudfordringerne i Danmark får normalt stor opmærksomhed, men ligesom vores klimaudfordringer er sundhedsudfordringer globale, og vores tilgang til udvikling af løsninger bør derfor også være global. I lav- og mellemindkomstlande står vi over for en voksende udfordring med begrænset adgang til veluddannede sundhedsprofessionelle og en bekymrende stigning i forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme, herunder kardiometaboliske lidelser som diabetes og hypertension.

Mange lav- og mellemindkomstlande kæmper med at etablere og opretholde effektive sundhedssystemer, herunder uddannelse af sundhedspersonale og tilgængelighed af tilstrækkeligt medicinsk udstyr og medicin. Løsningerne på disse udfordringer kræver en integreret tilgang, der involverer både nationale og internationale organisationer, regeringer, sundhedssektoren og civilsamfundet for at forbedre sundhedssystemerne og sikre bedre adgang til sundhedspleje. På samme måde som med klimaudfordringerne, giver de globale sundhedsudfordringer også en mulighed for, at danske initiativer og ideer kan bidrage med løsninger til de store udfordringer.

Mere global MedData - Skal vi tage en snak?

Der kan  leveres oplæg og egentlig uddannelse i alle ovenstående emner. 

Opbyg en T-Profil


Alle oplæg eller uddannelser fra MedData vil indeholde referencer og elementer, der tilstræber at give deltager viden om og opbygge "T-profile" kompetencer. 


En T-Profile refererer til kombinationen af dyb specialisering (repræsenteret af den vertikale del af "T") og tværfaglig viden og evner (repræsenteret af den horisontale topdel af "T").

Den vertikale stolpe i "T" repræsenterer en persons dybdegående ekspertise inden for en bestemt disciplin eller fagområde. Dette kan være en grundig viden om en bestemt teknologi, en specifik industri, en faglig færdighed eller en videnskabelig disciplin.

Den horisontale topdel af "T" repræsenterer tværfaglige færdigheder og evner, der gør det muligt for en person at forbinde og anvende deres specialiserede viden på tværs af forskellige områder.

Dette inkluderer færdigheder som problemløsning, kreativ tænkning, kommunikation, samarbejde, global udsigt, projektledels og forståelse af forskellige perspektiver.

T-profile-konceptet blev først introduceret som en måde at beskrive det ideelle sæt kompetencer for en innovativ og entreprenant person. Det antyder, at en person med en dybdegående ekspertise og samtidig tværfaglig forståelse er i stand til at tackle komplekse udfordringer, udvikle kreative løsninger og arbejde på tværs af forskellige discipliner. Da disse disse komplekse problemer ofte kræver en holistisk tilgang og evnen til at samarbejde på tværs af forskellige områder. Det kan være svært at balancerer men forskning tyder på at det øger resilience, livslang læring samt modvirker overconfidence.

 

Inviteret taler eller underviser ved blandt andet